ઝેર કેવું હોય એ ભોલેનાથને પૂછો… બાકી મીરાને પુછશો તો મીઠું જ કહેશે… પ્રેમ તો પ્રેમ છે ને..⁠⁠⁠⁠💕

Romantic Status For Human Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Leave your comment

Related status message