મોત ને હું મુઠ્ઠી માં રાખું છું ... મારા હર એક શ્વાસ ને સાવ ધાન રાખું છું ... કોઈ મારા અરમાનોની હોળી શું કરશે ... #મહાકાલ નો ભક્ત છું હું , દિલ માં જ સળગતું સમશાન રાખું છું...

Mahakal Status in Gujarati Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Category: Shivratri Status
Language: Gujarati Status

Leave your comment

Related status message