મોત ને હું મુઠ્ઠી માં રાખું છું … મારા હર એક શ્વાસ ને સાવ ધાન રાખું છું … કોઈ મારા અરમાનોની હોળી શું કરશે … #મહાકાલ નો ભક્ત છું હું , દિલ માં જ સળગતું સમશાન રાખું છું..

Mahadev Shaayri in Gujarati Download, DP Status, Profile Images, Pics Wallpaper, Photo Pictures Hindi, for Whatsapp

Category: Shivratri Status
Language: Gujarati Status

Leave your comment

Related status message